Echipa MI

Ion BĂLAN

Profesor de BIOLOGIE                          

Studii de baza
     Universitatea ,, Al. I. Cuza ” Iași, Facultatea de Biologie, Specializarea Biologie
     Masterat : Politici și management în educație, Universitatea ,, Al. I. Cuza ” Iași, Facultatea de Științe ale Educației

Studii Postuniversitare ,, Științe”, Facultatea Tehnică din  Cluj-Napoca, Centrul Universitar de nord, Baia Mare

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic  ,, Gh. Cartianu” Piatra Neamț și Școala Gimnazială ,, Daniela Cuciuc” Piatra Neamț

Grad didactic – I

Vechime în învățământ – 35ani

Domenii de competență și alte atribuții 

 •  Inspector școlar de biologie cu atribuții de chimie
 • Inspector școlar management instituțional

Telefon –0233/214860 int-123

Email – ion.balan@isjneamt.ro

 

Cezarina MOROSANU

Profesor de fizică

Studii:

 • Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • Studii postuniversitare de specializare în informatică, Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • Doctorat în domeniul Fizică, Școala Doctorală de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Grad didactic I/doctorat

Vechime în învățământ: 25 de ani

Unitatea la care este titular: Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra-Neamț

Domenii de competență și alte atribuții:

 • Inspector școlar pentru fizică și management instituțional

Telefon: 0741 022 578 

E-mail: cezarina.morosanu@isjneamt.ro

 

 

Cristina ALBU IACOB

Profesor discipline tehnice – Mecanică

Studii de bază:

 • Facultatea de Construcții de Mașini, Specializarea: Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” Iași

Studii postuniversitare:

 • Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” Iași, Doctorat Științe Inginerești
 • Masterat în Managementul Instituțiilor Publice, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice București
 • Conversie profesională în Informatică, Facultatea de Inginerie, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău

Unitatea la care este Titular:

Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț

Grad didactic-I

Vechimea în învățământ >27 de ani

Domenii de competență și alte atribuții:

 • Inspector școlar de specialitate pentru învățământul profesional și tehnic;
 • Inspector școlar management instituțional

Telefon – 0233214860

Email – cristina.albu@isjneamt.ro

Ioan Romeo ROMAN

Profesor de ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Studii de baza

Universitatea De Vest Timișoara/ Facultatea De Științe Economice                                  

Studii postuniversitare

Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău – Masterat ”Contabilitatea și auditul afacerii”

 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași – Doctorat ”Marketing educațional”

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – Masterat „Consilierea și administrarea resurselor umane”

Unitatea la care este titular

Liceul „Vasile Conta”, Oraș Tg. Neamț

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 15

Domenii de competenta si alte atribuţii 

 • Inspector şcolar management instituțional

Telefon – 0233214860 int.120 / 0723721645

Email – romeo.roman@isjneamt.ro

Elena PREDA

Profesor de Istorie

Studii de baza

 • Facultatea de istorie, Universitatea Bucureşti

Studii postuniversitare

 • Master „Management şi politici educaţionale” Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Univ. ‘Al. Ioan Cuza’ Iași

Unitatea la care este titular

 • Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Tg. Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 26

Domenii de competenta si alte atributii:

 • Inspector şcolar de specialitate, disciplina Istorie
 • Inspector management instituțional
 • Purtător de cuvânt ISJ Neamț

Telefon – 0233215361

Email – elena.preda@isjneamt.ro