Metodologii Bacalaureat

Ordin nr. 5151 privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat, 2022

Bacalaureat 2021

Calendarul examenului de  bacalaureat național – 2021
OMEC nr. 5453/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021
OMECTS nr. 4800/2010 privind disciplinele și programele pentru examenul de bacalaureat  – 2011

Ordinul MEC nr. 4441

ORDIN 4341/27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalare/recunoașterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice si digitale – examenul de bacalaureat național 2020

Procedura cu privire la documentele tip de înscriere la examenul national de bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

OMEC nr. 4115/10.04.2020

Bacalaureat 2020

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

 

Bacalaureat 2019

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Bacalaureat 2018

Examenul național de Bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2017

Examenul național de Bacalaureat 2017 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.