Învățământ profesional și tehnic

Cristina ALBU IACOB

Profesor discipline tehnice – Mecanică

Studii de bază:

  • Facultatea de Construcții de Mașini, Specializarea: Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” Iași

Studii postuniversitare:

  • Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” Iași, Doctorat Științe Inginerești
  • Masterat în Managementul Instituțiilor Publice, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice București
  • Conversie profesională în Informatică, Facultatea de Inginerie, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău

Unitatea la care este Titular:

Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț

Grad didactic-I

Vechimea în învățământ >27 de ani

Domenii de competență și alte atribuții:

  • Inspector școlar de specialitate pentru învățământul profesional și tehnic;
  • Inspector școlar management instituțional

Telefon – 0233214860

Email – cristina.albu@isjneamt.ro

Constantin Mircea CORLĂŢEANU

Profesor de Autovehicule rutierefoto_mircea_corlateanu

Studii de baza
Facultatea Transporturi – IP Bucureşti

Studii postuniversitare
Master: Autovehiculul si mediul

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 30

Domenii de competenta si alte atributii

  • Inspector şcolar de specialitate învăţământul profesional şi tehnic
  • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233214860 – int.128

Email – mircea.corlateanu@isjneamt.ro