Metodologii Titularizare

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2022

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023

Ordin nr. 5.578 din 12.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul
preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal
pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea
personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele
pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

Ordinul nr. 5975/2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022

Anexa OMEC 5991 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022