BINE AŢI VENIT!

                         Distinşi invitaţi,
                         Stimate cadre didactice,
                         Dragi elevi,
 

                         În anul în care semnele identitare românești strălucesc mai mult și mai luminos, Neamțul primește cu multă bucurie în calendarul activităților educaționale marcante încă o competiție. Constelația milenară a neamului românesc se îmbogățește la Piatra-Neamț cu sărbătoarea cea mai aleasă, a minții și a Cuvântului, deopotrivă, a oamenilor mici și mari, iubitori de frumos și de adevăr, de carte și de rod bun!

                         Părtașă la a doua ediție a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat, cu ocrotirea munților falnici și a străjerilor Cetății, școala nemțeană trăiește cu emoție întâlnirea cu truditorii în arta cuvântului şi a rostirii eficiente, practicanţi ai unui sport intelectual ce echivalează cu persuadarea, gândirea critică şi creatoare, spontaneitatea şi autenticitatea vorbitului în public.

                         Profesori şi elevi, arbitri, părinţi, oratori sau simpli spectatori, cu toţii ne adunăm pentru aproape o săptămână sub semnul dezbaterii academice, pentru a ne antrena mintea şi spiritul într-un dialog deschis, persuasiv, fertil, aducător de libertate.

                         Tributari tradiţiei antice a dezbaterilor ancorate în problemele actuale şi de interes ale societăţii, participanţii acestei olimpiade manifestă respect faţă de coechipieri, toleranţă, ascultare activă, nondiscriminare. Întâlnirea competițională „Tinerii dezbat” va sta și în 2018 sub semnul perspicacității și al dreptei judecăți împătășite, cu acelaşi freamăt şi aceeaşi forţă a gândului verbalizat, de echipele de începători şi echipele de avansaţi.

                         Urăm tuturor participanţilor Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat” lumină în gând, forță în cuvânt și senin în suflet! Fie ca această întâmplare a Ființei să devină memorabilă, să tezaurizeze amintiri de preț, prieteni buni, experiențe motivaționale și, de ce nu, fărâme de magie și sclipiri pentru fiecare!

                                                                                   

Prof. Elena Laiu
                                                                             Inspector Școlar General