Comunicări Titularizare

Ordinul OME nr 3887/23.05.2022

Ordin OME nr.3887-23.05.2022

Comunicat de presa-Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar sesiunea 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice – 2022

Lista candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă – 2022

Comunicat de presă – Titularizare 2022

Lista finală a posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs

Înscrierea la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

 

 

Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2022

Modele de subiecte titularizare si definitivat 2022

Modele de subiecte titularizare si definitivat 2022