Managementul resurselor umane

Daniel SAVA

Profesor de geografie

Studii de bază:

Universitatea Al. I. Cuza Iași – Facultatea de Geografie-Geologie, Specializarea Geografie

Studii postuniversitare:

Universitatea Al. I. Cuza Iași – Facultatea de Geografie-Geologie, Studii aprofundate de Geografie Umană;

Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Management educațional.

Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, Facultatea de Inginerie, Informatică.

Unitate la care sunt titular: Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra Neamț

Gradul Didactic I

Vechime în învățământ 20 ani

Domenii de competenta și alte atribuții 

  • Inspector pentru managementul resurselor umane

Email: daniel.sava@isjneamt.ro

Telefon – 0233214860 – int.125

Florentina UNGUREANU

Profesor de Informatică*

Studii de bază

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematică şi Fizică, Specializarea: Informatică

Masterat

„Psihologie şi consiliere educaţională”, Facultatea de Psihologie,  Universitatea „Titu Maiorescu” București

Studii postuniversitare

„Managementul Instituţiilor publice”, Academia de Studii Economice București

Unitatea la care este titular
Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 32

Domenii de competenta si alte atributii 

  • Managementul resurselor umane
  • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriu arondat.

Telefon – 0233214860 – int.109

Email –florentina.ungureanu@isjneamt.ro