Comunicări Admitere

Înscriere clasa a IX-a- elevi olimpici și ucraineni

Proceduri pentru admiterea în învățământul profesional și dual de stat

ADMITERE-Listele cu locurile distinct alocate în unitățile de învățământ pentru elevii cu C.E.S

ADMITERE-Listele cu locurile distinct alocate în unitățile de învățământ pentru elevii de etnie rromă

ADMITERE-Oferta educationala invatamant profesional tehnic

ADMITERE – Broșura privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

ADMITERE- Precizări privind organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

ADMITERE – Centrul special de înscriere în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă), anul 2022-2023

15.04.2022_comunicat-presa-rezultate-simulare-bacalaureat si EN-2022

15.04.2022_comunicat-presa-rezultate-simulare-bacalaureat si EN-2022

Admiterea în învățământul liceal, profesional și dual în anul școlar 2022-2023

Precizări admitere 2022-2023

Admiterea în învățământul liceal

OM 5150_Precizari admitere liceu 2022-2023

OM 5150_Anexa 1_CALENDAR ADMITERE LICEU

OM 5150_Anexa 2_CALCUL MEDIE ADMITERE LICEU

OM 5150_Anexa 3_PROBE DE APTITUDINI

OM 5150_Anexa 4_PROBE BILINGV

OM 4802_Metodologie admitere LICEU

Admiterea în învățământul profesional de stat

OM 5142_Calendar admitere INVATAMANT PROFESIONAL

OM 5068_Metodologia admiterii INVATAMANT PROFESIONAL

Admiterea în învățământul dual de stat

OM 5142_Calendar admitere INVATAMANT DUAL

OM 3556_Metodologia admitere INVATAMANT DUAL