Comunicări

Procedura nr 116/DTI/2022 privind utilizarea platformei de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/ director adjunct sesiunea iunie -octombrie 2022

Fisa postului director/ director adjunct

Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/ director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Calendar concurs pentru ocuparea funcțiilor de director/ director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat sesiunea iunie-octombrie 2022

Documente necesare înscrierii la concursul de ocupare a funcțiilor de director/ director adjunct din învățământul preuniversitar de stat

Comunicat de presă- rezultatele înregistrate la nivel județean în prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2022, înaintea contestațiilor

Metodologie concurs directori și directori adjuncți sesiunea a III-a

Adresa 8791-27.06.2022 referitoare la depunerea contestațiilor la Examenul Național de Bacalaureat

Anunț- Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar stat din Județul Neamț sesiunea a III-a

Comunicat de presă privind contestațiile la Evaluarea Națională 2022