Metodologii Admitere

ADMITERE- Precizări privind organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Admiterea în învățământul liceal, profesional și dual în anul școlar 2022-2023

Precizări admitere 2022-2023

Admiterea în învățământul liceal

OM 5150_Precizari admitere liceu 2022-2023

OM 5150_Anexa 1_CALENDAR ADMITERE LICEU

OM 5150_Anexa 2_CALCUL MEDIE ADMITERE LICEU

OM 5150_Anexa 3_PROBE DE APTITUDINI

OM 5150_Anexa 4_PROBE BILINGV

OM 4802_Metodologie admitere LICEU

Admiterea în învățământul profesional de stat

OM 5142_Calendar admitere INVATAMANT PROFESIONAL

OM 5068_Metodologia admiterii INVATAMANT PROFESIONAL

Admiterea în învățământul dual de stat

OM 5142_Calendar admitere INVATAMANT DUAL

OM 3556_Metodologia admitere INVATAMANT DUAL

ADMITERE – Modificări privind calendarele admiterii, metodologia pentru probele de aptitudini, metodologia pentru bilingv

Învățământ liceal – modificări admitere

Învățământ profesional si dual – modificări admitere

 

Precizări privind probele de aptitudini pentru admiterea la învățământul liceal vocațional în anul școlar 2021-2022

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în invățământul profesional de stat și în învățământul dual în anul școlar 2021-2022

Admiterea în învățământul liceal de stat

Admiterea în învățământul profesional de stat

Admiterea în învățământul dual

Admiterea candidaților cu CES în învățământul liceal, profesional și dual de masă

-Procedura de admitere a candidaților pe locurile speciale pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale

-Lista locurilor speciale pentru candidații cu CES, la învățământ liceal, profesional și dual

OMEC 4617 – Calendarele admiterii în învățământul profesional și dual

Admiterea candidatilor cu CES

OMEC 4532/15.06.2020 – Calendarul admiterii în învățământul liceal

Procedura de înscriere și repartizare în clasa a IX-a învățământ profesional special