Bun venit pe site-ul Olimpiadei Naționale Corale 2018!

Dragi iubitori ai artei – elevi, profesori, membri ai juriului

Neamțul, cu porțile înalte de cetate milenară și cu munții – strașnici apărători ai tradiției și ai spiritului moldav –, se închină astăzi Măriei Sale, Cântecul, și vă urează bun venit la sărbătoarea Ființei! Ce este muzica, dacă nu chemarea spre ingenuitate și Adevăr, cu irizații de magie și poem, prin care Ființa se zămislește întru nemurire, oprind, vremelnic, ceasornicul și lumea?!

Pe acordurile vii, purtate cu strădanie și credință, de cei mai tineri iubitori ai muzicii, de elevii adunați la Piatra-Neamț pentru măsura muncii lor, vă invităm să ne fiți alături în cele trei zile de feerie (muzicală) la Olimpiada Națională Corală!

Credem că această competiție este, de fapt, o veritabilă sărbătoare în care se împletesc, sub semnul timpului sonor, vibrândele emoții ale ansamblurilor calificate și ale coordonatorilor acestora, frazări orfice, manifestări artistice de tot felul, cu zvonuri de primăvară și cu însemnele purificării și ale vitalității, aduse de Florii și de sfintele sărbători pascale!

În anul Centenarului, ținutul Neamțului este binecuvântat cu această minunată „întâmplare a ființei‟, cu Olimpiada Națională Corală care va marca, o dată în plus, desăvârșirea spirituală a oamenilor și a locurilor care poartă cu sine dorul de începuturi, respectul față de toți corifeii artei, față de cei ce slujesc lirei, prin creativitate, pricepere și dăruire. Ne înclinăm în fața ansamblurilor care astăzi își dau mâna, sub semnul dialogului liric, al colegialității și al dreptei competiții, și urăm tuturor participanților maximă concentrare și inspirație!

Succesul competițional este asigurat, această etapă reunind cele mai reprezentative formații corale din țară, care ne vor purta prin repertoriul românesc și universal, din diferite stiluri și epoci, demonstrând măiestrie și responsabilitate, gândire critică şi creatoare, spontaneitate şi autenticitate într-un dialog coral care ne onorează.

Să ne bucurăm împreună de Olimpiada Națională Corală, de fenomenul muzical cu profunde implicații educaționale și culturale, prin care armoniile și infinitul artistic înnobilează participanții, Neamțul, Centenarul și consolidează identitatea națională și spirituală a neamului!       

                                                                       

Prof. Elena Laiu
Inspector Şcolar General