Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în C.A. ISJ NT- 21.06.2022