Inspectori Învățământ educație timpurie

Rodica SAVU

Profesor pentru învățământul preșcolar

Studii de bază
Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi

Colegiul Universitar de Institutori, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi”, Piatra Neamţ

Studii postuniversitare

Management Public European, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi

Unitatea la care este titular
Şcoala Gimnazială “Regina Maria”, Bicaz

Grad didactic – I

Vechime în învăţământ – 38

Domenii de competenţă şi alte atribuţii 

  • Inspector şcolar de specialitate învăţământ preşcolar
  • Monitorizare, îndrumare, consiliere în teritoriul arondat

Telefon – 0740172571

Email – rodica.savu@isjneamt.ro