Inspectori Biologie

Ion BĂLAN

Profesor de BIOLOGIE                          

Studii de baza
     Universitatea ,, Al. I. Cuza ” Iași, Facultatea de Biologie, Specializarea Biologie
     Masterat : Politici și management în educație, Universitatea ,, Al. I. Cuza ” Iași, Facultatea de Științe ale Educației

Studii Postuniversitare ,, Științe”, Facultatea Tehnică din  Cluj-Napoca, Centrul Universitar de nord, Baia Mare

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic  ,, Gh. Cartianu” Piatra Neamț și Școala Gimnazială ,, Daniela Cuciuc” Piatra Neamț

Grad didactic – I

Vechime în învățământ – 35ani

Domenii de competență și alte atribuții 

  •  Inspector școlar de biologie cu atribuții de chimie
  • Inspector școlar management instituțional

Telefon –0233/214860 int-123

Email – ion.balan@isjneamt.ro