Arhivă lunară: august 2021

Comunicat presa Bacalaureat 2021 sesiunea august_septembrie

Comunicat presa Bacalaureat 2021 sesiunea august_septembrie

ADMITERE – repartizarea candidatilor cu studii gimnaziale in strainatate

Admitere_repartizare-candidati-cu-studii-strainatate

Ședință de repartizare – 02 septembrie 2021

Detașare în interesul învățământului sau la cerere a candidaților prevăzuți la art. 86 alin (13)

Revenire 3 – Invitatie pentru depunere oferta

Adresa 9586/26.08.2021 ref. programul de educatie financiara – FinClub

Adresa 9586_26.08.2021 ref. programul de educatie financiara – FinClub

Grafic vizualizare lucrari scrise titularizare 2021

Grafic vizualizare lucrari scrise titularizare 2021

Lista directori_directori adjuncti 2021-2022

Lista directori_directori adjuncti 2021-2022

Concursul organizat de ISJ Neamț la nivel județean, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean Neamț organizează în perioada 1 – 7 septembrie 2021, la nivelul județului:

  1. Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat
  2. Testare pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic fără studii corespunzătoare postului

conform anunțului de mai jos.

Informare – Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personalul didactic de predare calificat în regim de plata cu ora

18) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora;

Perioada: 26 – 27 august 2020

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

b) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;

Termen: 30 august 2021

c) acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2021