Arhivă lunară: iulie 2021

ADMITERE – Etapa a II-a – locuri libere – ACTUALIZARE

Revenire – Invitație pentru depunere ofertă

Revenire – Invitație pentru depunere ofertă

Metodologie selecție grup țintă

Metodologie selectie grup tinta_PN2030

în atentia candidaților la ADMITEREA în clasa a IX-a învățământul liceal de stat – pentru anul școlar 2021-2022

Calendarul admiterii candidaților din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022

Calendarul admiterii candidatilor din seriile anterioare care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021-2022

Ședință de repartizare – 5 august 2021

  • Repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);
  • Repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;
  • Repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă;
  • Repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2021, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.
  • Ședință de repartizare 5 august 2021 – planificare

Comunicat de presă – Rezultate finale – DEFINITIVAT 2021

Organizare concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție – Consilier IA S – Tehnic-Administrativ

Comunicat de presă – Titularizare 2021

Comunicat de presă

Ședință de repartizare – 4 august 2021

a) Repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul național, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. A) sau 80 alin. (9), după caz.

b) Repartizarea candidaților conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) sau 80 alin. (9), după caz, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

 

Sedinta de repartizare 4 august 2021