Arhivă lunară: aprilie 2021

HCJSU 50 din 29 aprile 2021 + Anexa

HCJSU nr. 50_2021

anexa la HCJSU nr. 50_2021

Centre de înscriere la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

Fișa proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educatie

Program reactualizare dosare personale – prelungire CIM conform art. 63 din Metodologie

Program reactualizare dosare personale – prelungire CIM conform art. 63 din Metodologie

Apel pentru selectia cadrelor didactice in vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din invatamantul liceal

Nr. 4038 din 21.04.2021

Anexe_GLC

Ședință de repartizare – Etapa de pretransfer – 26 aprilie 2021

Ședință de repartizare – Etapa de pretransfer – 26 aprilie 2021

Calendarul organizării și desfășurării Evaluarilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Calendarul organizării și desfășurării Evaluarilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Selectie cadre didactice în vederea participării la cursul de formare continuă ”CRED”

Selectie cadre didactice în vederea participării la cursul de formare continuă ”CRED”

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, sesiunea 2021 – după soluționarea contestațiilor

Simpozionul Internațional ”Școala Modernă” – Perspective în Educație – ediția a XIX – a