Arhivă lunară: decembrie 2020

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Informare – OMEC nr. 6106/03.12.2020

Concursul național de eseuri în domeniul științelor umaniste ”Vârstele filosofiei”

Plan operațional al ISJ Neamț privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar 2020-2021

Selecția cadrelor didactice pentru CNEME, seria a 17-a – revenire

Planul de acțiune al ISJ Neamț privind prevenirea absenteismului și a abandonului școlar 2020-2021

Proiect ADS – cod SMIS 132947 – Rezultate finale selecție experți

Proiect ADS – cod SMIS 132947 – Rezultatul probei eliminatorie de verificare a eligibilității

Ordinul nr. 5975/2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

OMEC nr. 5915/02.11.2020