Arhivă lunară: mai 2020

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în invățământul profesional de stat și dual în anul școlar 2020-2021, conform ultimelor modificări metodologice

Listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar

ORDIN 4341/27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalare/recunoașterea nivelurilor de competenta din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice si digitale – examenul de bacalaureat național 2020

Procedura cu privire la documentele tip de înscriere la examenul national de bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete_29 mai 2020

Pretransferul la cerere al personalului didactic titular. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră – Formular depunere dosar online

Pentru depunerea dosarelor on-line pentru etapa de Pretransfer la cerere, accesati formularul de mai jos. procedura operațională se găsește în fișierul atașat.

În atenția candidaților la admiterea în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă) care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021

ORDIN nr. 4302 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019

Modificarea contractului individual de muncă pe durata viabilității postului-2020

Ședința de repartizare-soluționarea restrângerii de activitate-27 mai 2020