Arhivă lunară: decembrie 2019

Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PLAI) al județului Neamț – actualizat noiembrie 2019

Precizări cu referire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Științe Socio-Umane

Rapoarte beneficiari – Bursă profesională

Anunț de selecție experți în cadrul proiectului ”Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA)

Tematica ședințelor CONSILIULUI CONSULTATIV al ISJ Neamț

PROIECTUL „CONFERINȚA JUDEȚEANĂ A MANAGERILOR EDUCAȚIONALI DIN JUDEȚUL NEAMŢ”

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în colaborare cu Asociația Managerilor Educaționali din județul Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț, a organizat, în perioada 4-5 octombrie 2019, la Centrul Cultural Pastoral Sf. Daniil Sihastru Durău, proiectul „CONFERINȚA JUDEȚEANĂ A MANAGERILOR EDUCAȚIONALI DIN JUDEȚUL NEAMŢ”, finanțat din fonduri publice de Consiliul Județean Neamț, pentru domeniul Cultură şi învățământ.

Conferința județeană dedicată managerilor educaționali s-a desfășurat conform următoarei agende:

4 octombrie 2019 Raportul Stării Învățământului din județul Neamț, an școlar 2018-2019.
Workshops 4 Education cu tematici:

1.    Documente manageriale școlare

2.    Formare continuă și resurse umane

3.    Curriculum și pregătirea examenelor

4.    Administrarea școlii. Resurse umane, materiale și financiare.

5 octombrie 2019 Sesiune omagială dedicată Zilei Mondiale a Educației (spectacol omagial susținut de elevii Școlii gimnaziale Ceahlău).
Conferința susținută de prof.univ.dr. Alois GHERGUȚ – Directorul de școală în sistemul românesc de învățământ – între provocări, dileme, paradoxuri și responsabilități.
Conferința susținută de prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN – Rolul managerului în interacțiunea cu persoanele dificile.

Cercuri pedagogice manageri școlari (semestrul I, an școlar 2019-2020)

 

În perioada 17-20 noiembrie 2019 s-a desfășurat, la Centrul de Formare ”Moldova” Tg. Neamț, activitatea cercurilor pedagogice ale managerilor școlari din județul Neamț.

Tematica cercurilor pedagogice a vizat:

  1. Asistențele la ore. Demers organizatoric și procedural.
  2. Fișa de asistență la ore. Finalitatea demersului asistențelor la ore.
  3. Organizarea strategiei de consiliere a debutanților în școală.
  4. Organizarea activității de mentorat în școală.

În cadrul întâlnirilor, s-au dezbătut legislația și metodologiile în vigoare și au fost organizate ateliere de lucru în care s-au realizat aplicații, s-au identificat soluții la problemele manageriale ridicate și s-au prezentat exemple de bună practică din școlile nemțene.

În anexă găsiți un model de Plan de actiune privind consilierea cadrelor didactice debutante.

Olimpiada de limba engleză ELO – Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei

Programul ”Fulbright”

Programul ”Opportunity Funds”