Arhivă lunară: iulie 2019

Comunicat de presă – Concursul național de fizică – chimie pentru elevii din mediul rural ”IMPULS PERPETUUM”

Comunicat de presă privind rezultatele candidaților la examenul național de Definitivitare în învățământ, sesiunea 2019, înaite de contestații

Rezultatele finale ale Concursului național de ocupare a posturilor, sesiunea 2019 (30 iulie 2019)

Comunicat de presă – Rezultate finale – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019

Lista locurilor libere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual după finalizarea etapei a II-a de admitere – 2019

Erată -tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit 2019

Detașare în interesul învățământului – director și director adjunct

Școala de vară ”Tineri împotriva corupției”, Vadul lui Vodă, Republica Moldova

Admitere 2019 clasa a IX-a – candidați cu studii în străinătate

Nr_8116-25 iulie 2019

Ședință publică în data de 1 august 2019, a cadrelor didactice titulare din învățământul preuniversitar