Arhivă lunară: octombrie 2018

Fișe de (auto)evaluare

Calendarul evaluării anuale a activității manageriale desfașurate de directorii și directorii adjuncți, an școlar 2018 – 2019

Rapoarte argumentative (modele)

Metodologie privind evaluarea activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți

Procedura privind evaluarea activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți

Grafic unic control 2018-2019

CRED – Anunţ selecţie experţi externi Regiunea NE

 

Lista disciplinelor la care se susțin teze

Comunicat de presă – Concursul Național de Fizică EVRIKA 2018

Cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți și ale coordonatorilor de proiecte și programe – an școlar 2018-2019