Arhivă lunară: august 2018

Consfătuirea profesorilor de matematică

Organizare probă practică informatică pentru candidați calificați 3 septembrie 2018

Candidații care solicită ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor, susțin o probă practică în profilul postului solicitat.

În data de 3.09.2018, începând cu ora 9:00, se va organiza la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț probă practică în vederea repartizării candidaților calificați pe posturile rămase nerepartizate/neocupate după ședințele publice organizate în perioada 30-31 august 2018.

Stagiu de formare limba franceză

Apel selecţie experţi pentru proiectul „Curriculum relevant, eduaţie deschisă pentru toţi” (CRED)

Rezultatele selecţiei experţilor – proiectul SEVA

Şedinţă publică de repartizare a posturilor didactice la nivelul inspectoratului şcolar, 31 august 2018

Şedinţă publică de repartizare a posturilor didactice la nivelul inspectoratului şcolar, 29 – 30 august 2018

Precizări privind desfăşurarea probei scrise/ interviului din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/ testarea personalului fără studii corespunzătoare postului – 28 august 2018

Probe practice/ orale – Concursul de ocupare a posturilor didactice organizat la nivelul judeţului

Rezultatele probei de evaluare a dosarelor pentru selecţia experţilor – proiectul SEVA