Arhivă lunară: ianuarie 2018

Concursul formațiilor și interpreților

Olimpiada de limba germană

Comunicat de presă – Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică

Ordinul MEN nr. 3017/2018 – modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018—2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

Completarea normei didactice la nivelul unității de învățământ pe durata unui an școlar – organizarea și desfășurarea probelor practice

Proiect de încadrare 2018 – 2019

Olimpiada de biologie faza județeană și națională

Probe practice/ inspecții speciale la clasă. Etape de mobilitate: Întregirea/ completarea normei didactice

Tematica ședintelor Consiliului Consultativ al ISJ Neamț – an școlar 2017-2018

Informații referitoare la Olimpiada de pedagogie și psihologie destinata liceelor cu profil pedagogic