Viziunea

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei și Cecetării, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor, formarea continuă a cadrelor didactice şi crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educaţional nemţean, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale.