Verificarea situațiilor privind pregătirea psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic efectuată de personalul didactic debutant prevăzut la art. 21 alin (4) lit. a) și alin (6), care a finalizat cu diplomă învățământul universitar de lungă sau scurtă durată