Valori şi principii

Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă, calitate, competiţie, coerenţă cooperare, competenţă, conştiinciozitate, continuitate, coordonare, deschidere, demnitate, disciplină în şcoală, educaţie, excelenţă, flexibilitate, inovaţie, implicare, onestitate, participare, respect, responsabilitate, subsidiaritate,  transparenţă.

Colaborare colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea.

Deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, comunităţi locale, agenţi economici.

Excelenţă suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă.

Inovaţiene străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine.

Implicare asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership.

Responsabilitatene asumăm întreaga responsabilitate pentru direcţiile de dezvoltare a sistemului educaţional din judeţului Neamţ, urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim.

Pentru a ne înscrie pe aceste coordonate  ale activităţii noastre, ne vom îndrepta atenţia, prioritar, atât spre oferta educaţională, cât şi spre baza materială, resursele umane şi financiare de care este nevoie, vizând şi o implicare continuă, eficientă, a comunităţii, a părinţilor şi a autorităţilor locale în viaţa şcolii, în baza unor parteneriate stabile care vor contribui la dezvoltarea durabilă a sistemului educaţional.