Transferul cadrelor didactice titulare aflate in DII pentru nesolutionarea restrangerii de activitate – Art. 27 din Metodologie

 • NR. 46-04.01.2021
 • Model Cerere_transfer_ART 27_2021
 • Calendarul etapei modificat conform OME 3165/2021
  c)     depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie la secretariatele unităților de învățământ; Până la 29 ianuarie 2021
  h)     analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer; Termen: 8 februarie 2021
  j)       depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 10-11 februarie 2021
  k)     analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru prevăzute la art. 27 alin.(2) din Metodologie pentru care se acordă transferul. Termen: 12 februarie 2021