Transferarea personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate