Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședinta consiliului de administrație al IȘJ Neamț, din data de 23.07.2019