Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit – 30.07.2020