Strategia IŞJ Neamţ privind prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar