Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie și solicita reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul țcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum și a personalului didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie