Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) și (5) din Metodologie și se menține în activitate ca titular în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2020-2021