Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2019-2020, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexă la OMEN nr. 5460/12.11.2018