Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul Inspectoratului școlar, în anul școlar 2020-2021, conform art.33 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019