Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin (2)-(3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019