Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexa la OMEN nr . 5460/12.11.2018