Simpozion „Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecției”