Simpozion județean – Creația eminesciană – Operă deschisă