Simpozion județean ”Creația eminesciană-Operă deschisă”