Simpozion „Calitate și inovație în educație – premise ce conduc spre diminuarea abandonului școlar” – ediția I