Sesiunea de comunicari ale elevilor din clasele liceale disciplina geografie

Regulament specific de organizare și desfășurare a concursului de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal, la disciplina geografie