Ședință publică pentru repartizarea cadrelor didactice afectate de revenirea foștilor directori

Ședință publică pentru repartizarea cadrelor didactice afectate de revenirea foștilor directori/directori adjuncți la catedrele rezervate în urma încetării detașării în interesul învățământului și a orelor rezervate ca urmare a numirii în funcție – 22 decembrie 2016