Ședință publică în data de 31 iulie 2019, pentru repartizarea candidaților cu media de repartizare peste 7 la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea iulie 2019