Şedinţă publică, detaşare la cerere prin concurs specific – 22 august 2018