Şedinţă publică de repatizare a posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate conform art. 81, 85 şi 90 din Metodologie – 23-24 august 2018