Ședință de repartizare a posturilor apărute pe parcursul anului școlar – 10.01.2022

Repartizarea pentru:

  • soluționarea situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare apărute pe parcursul anului școlar;
  • ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar prevăzute în Calendar, în condiţiile art. 107 alin. (1) şi (2);

se realizează cu respectarea ordinii de repartizare prevăzută în Metodologie, în ședința de repartizare din 10 ianuarie 2022, care va avea loc în sala de ședințe a inspectoratului școlar, conform următoarei planificări: 

ARIA CURRICULARĂ INTERVALUL ORAR
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

OM ȘI SOCIETATE

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

13:00–13:30
ARTE

TEHNOLOGII

EDUCAȚIE TIMPURIE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

13:30–14:00

Candidații vor fi prezenți la Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu 5 minute înainte de ora planificată pentru aria curriculară corespunzătoare și vor avea asupra lor CI/BI sau procură notarială în original.