Scrisoare metodică privind activitatea profesorilor de fizică în anul școlar 2020-2021