Rezultatul probei scrise – Concurs consilier grad IA S – Compartimentul audit public intern